info-image

TRASH ART @ SCHOOL
= VAN AFVAL TOT KUNST (nieuw!)

Met kunst alleen gaan we de wereld niet redden, maar Jong Artistiek Geweld kan véél in beweging zetten. Problemen en verontwaardiging vertalen we in actie, drive, innovatie, creatie -- dàt zijn skills waarmee jongeren écht iets kunnen veranderen.


We werken met +- 60 à 120 leerlingen (uit de 2e of 3e graad, àlle onderwijsvormen), geïnspireerd door een lokaal afvalprobleem.


De jongeren gaan met trash aan de slag in kleine groepen, intensief begeleid door een kunstenaar. We bieden verschillende ateliers aan die ofwel ANALOOG werken (met powertools, verf, lijm, schroeven, hout), DIGITAAL hun ding doen (via video, beeld, geluid) of een PODIUM claimen (denk aan spoken word, performance, beweging).


We mixen smerig afval met jonge inspiratie, zetten aan tot actie en applaus. #jongartistiekgeweld