TRASH ART @ SCHOOL
= VAN AFVAL TOT KUNST

Met kunst alleen gaan we de wereld niet redden, maar Jong Artistiek Geweld kan véél in beweging zetten. Problemen en verontwaardiging vertalen we in actie, drive, innovatie, creatie -- skills waarmee jongeren echt iets kunnen veranderen.


We werken met 10 tot 120 leerlingen (uit de 2e of 3e graad, alle onderwijsvormen), geïnspireerd door een lokaal afvalprobleem. We verbinden kunst, filosofie, wetenschap en actief burgerschap.


De jongeren gaan met trash aan de slag in kleine groepen, intensief begeleid door een kunstenaar. We bieden verschillende ateliers aan die ofwel ANALOOG werken (met powertools, verf, lijm, schroeven, hout), DIGITAAL hun ding doen (via video, beeld, geluid) of een PODIUM claimen (denk aan spoken word, performance, beweging).


We mixen smerig afval met jonge inspiratie, zetten aan tot actie en applaus. #jongartistiekgeweld