De visie van Teach for Belgium is dat het succes van jongeren niet hoeft af te hangen van hun socio-economische afkomst. De vzw wil de sociale ongelijkheid in het onderwijs wegwerken door de rekrutering, selectie, opleiding en begeleiding van gemotiveerde kandidaten die als inspirerende leerkrachten worden ingezet in die scholen met de grootste noden. Ze werken hiervoor samen met de verschillende spelers in het onderwijsveld.

Tijdens de Summer Academy krijgen jongeren uit het secundair onderwijs een extra stimulans om hun hoofdvakken bij te spijkeren. In de namiddag komen creativiteit en ontspanning aan bod. Dit met het oog op een verbetering van de schoolresultaten van leerlingen en een verhoogde motivatie als ze terug starten in september.

Op die manier werkt Teach for Belgium op lange termijn aan:

vermindering van jeugdwerkloosheid verbetering van sociale samenhang versterking van actief burgerschap versterking van algemeen welzijn en zelfvertrouwen.

In samenwerking met: