Piazza dell'Arte maakt creativiteit los. Onze ateliers zijn een vrijhaven voor expressie vanuit de leefwereld van elk individu en elke groep. Met kunstzinnige en transdisciplinaire projecten inspireren we mensen voor het leven.

Elke jongere heeft recht op cultuur. Piazza dell’Arte streeft er naar om een zo breed mogelijk publiek van jongeren in contact te brengen met een actieve vorm van kunstbeleving en talentontwikkeling. Daarom gaan we met onze projecten op stap en organiseren we eigen producties/partnerships in scholen, hogescholen, cultuurcentra, musea en verschillende kunst-en cultuurorganisaties. Zo slagen we erin jaarlijks duizenden deelnemers kennis te laten maken met cultuureducatie, talentontwikkeling en creativiteitstraining.

Jongeren komen voor Piazza dell’Arte op de eerste plaats. Als publiek van de toekomst verdienen ze de kans om actief aan kunst en cultuur te participeren, een kans die zich in de hedendaagse maatschappij en het onderwijs vooralsnog te weinig aandient. Piazza dell’Arte laat jongeren kennismaken met eigentijdse en multimediale kunstdisciplines via doordachte methodieken die zowel de nadruk leggen op het creatieve proces als het artistiek eindresultaat. Dit alles onder de beste omstandigheden: we houden de vinger aan de pols en kiezen bewust voor multidisciplinaire kunstateliers, hi-tech apparatuur en begeleiding door professionele kunstenaars.

Cultuureducatie is voor ons nooit vrijblijvend, maar een project van lange duur, een never ending story dat blijft nazinderen en op lange termijn een artistieke en educatieve invloed uitoefent op de jongeren: Piazza dell’Arte scherpt bij hen niet alleen het vermogen aan om kunst in al haar uitingen te beleven, maar bevordert ook hun talentontwikkeling via een actieve verkenning van cognitieve, sociale en emotionele creativiteit. Kunst is namelijk een middel om andere vaardigheden zoals zelfvertrouwen, oplossingsgericht denken, verdraagzaamheid, gelijkheid, teamplay, communicatie, etc. te bevorderen.

Kunst beleven en creëren verruimt je horizon op creatief, cognitief en sociaal vlak. Daarom is het belangrijk dat actieve kunstbeleving binnen onze projecten op een aangename manier verloopt en professioneel omkaderd wordt. Piazza dell’Arte schept de voorwaarden om er een indringende artistieke ervaring mét focus op de eigen talentonwikkeling van te maken.