info-image

Piazza organiseert kunstateliers op verplaatsing voor jongeren vanaf 14 jaar.

In onze ateliers werken jongeren onder professionele begeleiding hun eigen ideeën uit. Ze kunnen hiervoor kiezen uit 12 verschillende kunstdisciplines:


We houden hierbij niet vast aan de klassieke kunstvormen, maar zoeken ook hedendaagse technieken op en moedigen samenwerking tussen verschillende kunstateliers aan.

Piazza ontwikkelde in de loop der jaren haar eigen methodiek. Het resultaat is een unieke werking die zowel de nadruk legt op het creatieve proces dat de jongeren doormaken, als op een volwaardig artistiek eindresultaat.

Net door deze eigen methodiek bereikt Piazza niet alleen kunstzinnige talentontplooiing, maar wordt er ook ingezet op de ontplooiing van “soft skills” zoals communicatieve en sociale vaardigheden, zelfvertrouwen, weerbaarheid en wederzijds respect.