info-image

“Piazza dell’Arte maakt creativiteit los. Onze ateliers zijn een vrijhaven van expressie vanuit de leefwereld van elk individu en elke groep. Met kunstzinnige, multimediale en transdisciplinaire projecten inspireren we mensen voor het leven. Piazza dell’Arte is een mobiele multidisciplinaire educatieve kunstorganisatie, ontstaan uit de overtuiging dat elke jongere, ongeacht zijn of haar achtergrond, dezelfde kansen moet krijgen om zich ten volle creatief te ontplooien.“

De link tussen cultuurparticipatie en een competente bevolking die haar verantwoordelijkheden in de maatschappij bewust en actief neemt, is ondertussen al meermaals aangetoond. Piazza wil via cultuureducatie bijdragen aan de ontplooiing van jongeren tot verantwoordelijke en tolerante burgers, die met een kritische houding en verbeelding naar de wereld kijken.