info-image

Piazza dell’Arte vzw is het geesteskind van Marijke Seresia (professor Fotografie aan de KASK/uitgever/oprichtster van Gynaika).
In 1999 richtte ze Piazza dell’Arte vzw op vanuit drie noden:

  • onderzoek toonde aan dat slechts 8% van de Vlaamse jongeren actief of passief met kunst en cultuur in aanraking komen;
  • eigen ervaring leerde haar dat in het klassieke schoolsysteem weinig aandacht was voor kunst- en cultuurbeleving;
  • eigen ervaring leerde haar dat veel afgestudeerde kunstenaars niet in hun kunstdiscipline aan de slag kunnen.


Marijke Seresia combineerde deze drie gegevens:

  • wat als we kunstenaars naar scholen zouden brengen;
  • hen daar met jongeren zouden laten experimenteren met kunst;
  • en op die manier de drempel voor jongeren zouden verlagen om zelf actief aan kunst- en cultuurbeleving te doen?


Het idee van “Piazza” was geboren.

Sinds onze oprichting hebben we via onze werkingen al tienduizenden jongeren bereikt. We werken samen met scholen en (jeugd-)organisaties, we organiseren projecten in eigen beheer, en sinds kort kijken we ook naar de bedrijfswereld, om die een kunstzinnige injectie te geven via artistieke teambuilding.