Piazza dell’Arte sluit niemand uit. Deelname aan cultuur is een recht voor alle jongeren en daar wijken we niet van af. In een samenleving die jongeren confronteert met culturele, financiële en sociale drempels is dit niet vanzelfsprekend.

U kunt een verschil maken door Piazza dell’Arte financieel te steunen: stort een gift op rekeningnummer BE97 1325 4872 0149 met de vermelding “Gift naam + voornaam”.
Vanaf 40€ ontvangt u reeds een fiscaal attest. Hiermee kunt u tot 45% van uw giften terugkrijgen.

Zo helpt u ons ook in de toekomst jongeren toegang te geven tot kunst & cultuur en samen met hen fantastische projecten te realiseren. Elke gift is welkom.

Samen inspireren we jongeren voor het leven!
Alvast hartelijk dank voor uw steun.

Piazza dell’Arte vzw
Kattendijkdok-Oostkaai 64
2000 Antwerpen

T: +32 (0)3 232 68 76
info@piazza.me

BTW 0476 616 131